DEĞERLERİMİZ

                                                     

AŞIĞIZ

Biz kaliteli yiyecek ve içeceklere, sattığımız ve satacağımız tüm ürünlere âşık insanlarız. Bu ürünlerin öykülerine, harcanan tüm emeklere ve alın terlerine, onları üreten kadınlara ve erkeklere, bu ürünlerin doğduğu topraklara, evrene ve verdiği tüm nimetlere, bu nimetlerle büyüyen çocuklara aşığız.Biz işimize aşığız…

TUTKUNUZ
Biz, tutkumuzu meslek haline dönüştürdük. Bunun için hiç durmadan çalıştık, hiç yalan söylemedik, hak yemedik zamanımızın büyük bölümünü kaliteli besin ve içecekleri bulmaya, onları tedarik etmeye, üretmeye ve müşterilerimize, sunmaya adıyoruz. Biz işimize Tutkunuz…

SAMİMİYİZ

Kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi başkasına yapmıyoruz. İşimizin anlık değil, hayatımızın her aşamasında var olması için çalışıyoruz. Rekabeti saygıyla karşılıyor, hırsızlığı ve yalancılığı kınıyoruz. Müşterilerimize ve tedarikçilerimize her zaman saygılı ve doğru davranıyoruz. İşimizi hakkıyla yapıyor ve işimizi iyi yapmanın kazancımızın karşılığı olmadığını karakterimizin yansıması olduğunu çok iyi biliyoruz.Bu konuda çok samimiyiz…


SAYGILIYIZ

Ailemize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, komşularımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize saygılıyız.Dinlere, ülkelere, vatanlara,insanlara,ırklara,kadınlara,erkeklere,çocuklara,hayvanlara,çevreye, doğaya  saygılıyız.Özelliklere ülkemize,vatanımıza ve bayrağımıza çok saygılıyız.Atamıza,silah arkadaşlarına,ülkemiz için her türlü iyiliği dokunmuş tüm insanlara saygılıyız.İyi olana,rekabete,üretmeye,üretilene,işini iyi yapana,emeğe,alın terine,sanata ve sanatçıya saygılıyız.

Sayamadığımız tüm doğru şeylere saygılıyız.

Saygılarımızla…